Филтърната система – сърцето на басейна

No Comments »


Мястото, където ще се монтира филтърната система, е от голямо значение. То трябва да е добре защитено от студ, да има добро проветрение и да е лесно достъпно.

За да функционира нормално един басейн, водата в него трябва да се обръща от филтърната система по два пъти на ден. Това означава, че филтърната система трябва да работи поне по 8 – 10 часа на ден.

Пясъчният филтър се състои от тяло, което може да е изградено от изкуствен материал или от метал. Изкуственият материал не се поддава на корозия и е много по – изгоден като цена. Има и по – висококачествени филтри, които са изградени от стъклопласт. Като пълнеж във филтъра се използва кварцов пясък с размери от 0,4 до 0,8мм. В пясъка се образуват много фини канали, където се отлагат отпадъци от басейна. Така идва момент, когато трябва да се промие пясъка. За тази цел се прави обратна промивка. Колкото е по – голямо филтърното тяло толкова по – рядко се прави обратна промивка.

За да работи дълго и безпроблемно филтърната система, от решаващо значение е изборът на помпа. Както двигателят при автомобилите така и помпата се явява основен елемент за техниката в басейна. Тук с особена сила важи правилото, че който е решил да спести при избора на помпа, не постъпва правилно. Помпата изпълнява следната функция: тя засмуква замърсената вода от басейна през скимера, сифона или преливника и я транспортира към филтъра.
Добрите помпи за басейни се отличават с безшумната си работа и липсата на вибрации. Има два вида помпи: нормалнозасмукващи и самозасмукващи. Предимството на самозасмукващите помпи е в способността им да изпомпват сами водата, ако са поставени над нивото на водата. Благодарение на тази способност самозасмукващите помпи могат да изпомпват вода от басейни намиращи се до 3м по-ниско от тях. Не е необходимо да се копае шахта под нивото на водата, а е достатъчно да се избере удобно и достъпно място на повърхността на земята, където да се монтира филтърната система. Всички предлагани от нас помпи са самозасмукващи.

Нормалнозасмукващите помпи не могат да изпомпват сами водата. Те трябва да се монтират под нивото на водата за да може водата сама да тече към помпата.
Много е важно да не се допуска помпата да работи на сухо! Когато минава вода през помпата, тя я охлажда. Ако помпата работи на сухо, тя прегрява.

Електромоторът в помпата се върти с около 3000 оборота в минута. Затова, ако в него попаднат влакна или други замърсители, това може да има фатални последици за помпата. За да не се стигне дотам, в помпата има вградена кошничка, която улавя по-грубите замърсители. Тази кошничка трябва да се проверява поне веднъж седмично и евентуално да се изважда и почиства.

Помпата се управлява с помощта на вентил с шест функции:

– Филтрация – това е нормалното положение по време на работа
– Обратна промивка – при обратната промивка струята на водата се обръща отдолу нагоре, при което пясъка се промива от насъбраните в него частици
– Изплакване – след обратната промивка вътрешността на вентила се изплаква с чиста вода
– Циркулация – водата не минава през филтъра
– Източване
– Затворено

Ние разполагаме с голям избор от готови комплекти филтърни системи. Предимството се състои в това, че филтъра и помпата винаги са съобразени един с друг. Така Вие винаги ще получите подходяща филтърна система.

Leave a Reply