Как се прави анализ на водата в басейна

No Comments »

За да бъде водата в басейна в идеално състояние, трябва да се прави анализ на нейния състав поне веднъж на седмица. Ако не се прави такъв анализ на водата последствията са влошено качество на водата, нежелано изнервяне, допълнителна работа по басейна, както и напразно изразходване на препарати, с две думи това са допълнителни разходи.

При анализа на водата се определят стойностите на ph(киселинността) и на дезинфектантите(хлор, бром, активен кислород). Стойността на ph играе ключова роля за състоянието на водата. Показателите за ph трябва да са между 7,0 и 7,4. Ако ph – стойностите са по-високи, дезинфектантите губят своята ефикасност. Например ако ph показва 7,8 вместо 7,0, действието на хлора намалява с 40%. Ако ph е по-ниско от препоръчаните стойности, има опасност от корозия на металните елементи в басейна.

Стойностите на хлор трябва да бъдат между 0,3 и 0,6 мг. Ако те са по-ниски има опасност от образуване на водорасли. Последствията са мътна и зелена вода.

Анализ на водата се прави с помощта на Pool Tester. Той се състои от две отделения. В едното се измерват стойностите на ph, в другото – на дезинфектантите( хлор).