Монтаж на басейн тип осмица

No Comments »

Вижте видеото за монтаж на сглобяем басейн тип осмица тук.

Предоставям ви текста от видеото за монтаж на сглобяем басейн тип осмица.

 

Басейните тип осмица могат да се монтират на повърхността на земята, могат да са вградени или полувградени в земята.

Както и при останалите два модела сглобяеми басейни и при този тип трябва да се избягва поставянето му върху насип. Също така, ако теренът е с наклон,  трябва да се подготви равно място, където да се монтира басейна.

Преди да се монтира басейна трябва да се направи изкоп с размери с около 1м по – големи от размера на басейна.

Особеното при този модел басейни е, че в бетона се заработва стоманена поддържаща конструкция, която придава на басейна формата на числото осем.

Поддържащата конструкция се поставя в специално подготвен за нея изкоп, като тя трябва да е идеално нивелирана.

След това се отлива армирана бетонова плоча с дебелина 20 см.

Сега може да се пристъпи към монтажа на стените на басейна. Първо се поставя долният завършващ профил. След това в него се пъха металната стена на басейна.

Сега се изрязват отворите за скимер, дюзи, прожектори.

След това се върху бетона се постила геотекстилна подложка, която предпазва фолиото и запазва еластичността му.

На следващият етап пвц – фолиото се закача за горния край на металната стена на басейна. Важно е да се знае, че идеалната температура за монтиране на фолиото е между 15 и 25 градуса по Целзий.  Тъй като фолиото е много еластично, ако температурата е по – ниска, то се свива, а ако температурата е по – висока, то се разтяга повече от необходимо.

След като фолиото е закачено за стената на басейна, то се закрепва със специален завършващ профил. Препоръчваме ви да използвате само такъв тип горен профил, който не е необходимо да се маха, когато трябва да се сменя фолиото. Така, ако имате бордов камък около басейна, няма да има нужда да го къртите.

Когато фолиото се закрепи към стените, басейнът се напълва с десетина сантиметра вода и фолиото по дъното се изпъва.

След това басейнът се напълва още 20 – 30 см и когато фолиот се изпъне и по стените,  се монтират скимер, дюзи, прожектори.

Сега се монтира и пясъчната филтърна система и се свързва към басейна.

Ако басейнът е вкопан в земята, около него трябва да се направи обратен насип с полусух бетон.  Обратният насип предпазва стените на басейна от огъване в случай на свличане на пръст.

Не пренебрегвайте направата на обратен насип, в противен случай басейнът ви ще пострада.

Препоръчваме ви да сложите изолация между стената на басейна и обратния насип.

След като завършите обратния насип, басейнът е монтиран.

На нашата интернет страница можете да получите повече информация за сглобяеми басейни тип осмица.

Кръгъл сглобяем басейн – монтаж с видео

No Comments »

Видео за монтаж на сглобяем басейн с кръгла форма.

 

Сглобяемите басейни с кръгла форма са най – изгодният вариант, ако искате да притежавате басейн.

По – долу ви предоставям текста от видеото за монтаж на кръгъл сглобяем басейн.

 

Преди да започнете с изкопните работи по басейна е препоръчително да спазите следните условия за да се радвате дълго време на Вашия басейн:

• Мястото, където ще се монтира басейна не трябва да е върху насип

• В случай, че басейнът ще се монтира на склон, то мястото, което ще се подготви за поставяне на басейна, трябва да е равно и да не е върху насип. Също така откъм страната на склона трябва да се изгради подпорна стена. В никакъв случай не допускайте стената на басейна да подпира директно склона.

• Избягвайте подпочвените води

 

Кръглите сглобяеми басейни могат да се монтират на повърхността на земята, могат да са полувградени или изцяло вградени в земята.

При монтажа на кръглите полувградени и вградени басейни първо се прави изкоп с диаметър около 1 м по – голям от размера на басейна. При дълбочината на изкопа трябва да се предвидят 15 – 20 см за бетоново дъно и да се прецени каква част от басейна ще се показва над повърхността на земята.

След това се залага сифон и се отлива армирано бетонно дъно с дебелина 15 – 20 см. Дъното трябва да е идеално гладко и равно.

След като е отлят бетона, може да се започне с монтажа на басейна. Първо се поставя долният завършващ профил като отделните парчета се свързват във формата на кръг.

Като следваща стъпка се започва с монтирането на металната стена на басейна. Тя се пъха в долния профил в предвиден за това отвор. Сега могат да се изрежат отворите за скимер, дюзи, прожектори в стената на басейна.

Преди да се закачи ПВЦ – фолиото за стената на басейна, на дъното се постила геотекстилна подложка. Тя изолира фолиото от бетона и запазва по – дълго време еластичността му

Основен елемент от басейна е пвц – фолиото. То играе ролята на хидроизолация. ПВЦ – фолиото е изключително еластично и в зависимост от температурата на въздуха може да се свива и разтяга. За да се монтира фолиото без забележки, температурата на въздуха трябва да е между 15 и 25 градуса по Целзий.

Фолиото пристига предварително скроено според формата на басейна.

След това пвц – фолиото се захваща към горния край на металната стена и върху него се поставя горният завършващ профил. Важно предимство е да се използва такъв вид горен профил, който не е нужно да се маха, когато стане време за смяна на фолиото. Така се спестява къртенето на бордовия камък, ако басейнът е с такъв.

След като се закрепи фолиото към стената на басейна, той се напълва с около 5 – 10 см вода. Сега е моментът да се изпъне фолиото по дъното на басейна.

След това басейнът се напълва с още 30 – 40 см за да се изпъне фолиото по стените. Сега се монтират скимер, дюзи, прожектори.

Сега се монтира и пясъчната филтърна система и се свързва с басейна.

Щом като басейнът се напълни до половината с вода е време да се започне с обратния насип около него. Обратният насип се прави с по – сух бетон. Неговото предназначение е да предпази стената на басейна да не се повреди в случай на слягане на пръстта около басейна.

Не се заблуждавайте, че може да се избегне направата на обратен насип. Ето басейн, при който са спестили от обратен насип. Пръстта се е свлякла и е огънала металната конструкция .

Обратният насип трябва да се извършва много внимателно като нивото на водата в басейна трябва да е винаги 20-30 см по – високо от нивото на насипа.

Добра идея е да се сложи изолация от пресован стиропор между стената на басейна и бетона.

След като се приключи с обратния насип, монтажът на басейна е завършен.

Посетете нашия сайт за сглобяеми басейни за да получите повече информация.

 

Сглобяем овален басейн – инструкция за монтаж с видео

1 Comment »

 

Монтаж на сглобяем овален басейн – виж видеото тук

Дори и да изглежда лесно, монтажът на овален сглобяем басейн за вграждане изисква да се съобразите с някои особености.

По – долу ви предоставям пълния текст от видеото.

Прави се изкоп с 1 м по – голям от размерите на басейна. Например ако басейна е 8 х 4  м, изкопът трябва да е 9 х 5 м. Дълбочината на изкопа зависи от дълбочината на басейна като трябва да се предвиди 20 см бетонова плоча. Също така преценете колко ще се показва басейна над повърхността. Добре е да са 10 – 15 см. Така басейнът ще се замърсява по  -малко и ще се откроява по – добре.

След което се поставя арматура, залага се сифона и се полагат тръби за сифона.  После  се отлива бетонова плоча с дебелина 20 см. След като е отлято дъното на басейна, на правата част се построяват  две успоредни стенички. Препоръчваме стеничките да се иззидат от кухи бетонови блокчета, в които се поставя арматура и се пълнят с бетон. Стените трябва да са идеално гладки, равни и успоредни една на друга. Ако не са спазени тези условия, басейнът ще се изкриви. Също така от вътрешната страна на стеничките може да се сложи фибран.

След като се подготви по този начин терена, може да се започне с монтажа на басейна.

Първо се поставя долната лайсна, в която се закрепва металната стена на басейна. След това се започва с разпъването на металната стена, която се пъха в специално направен отвор в долната лайсна. След като се монтира стената на басейна, се изрязват отворите за скимер, дюзи, прожектори и се постила геотекстилна подложка, която защитава фолиото от бетона и запазва еластичността му.

 

Сега може да се постави и горният профил, за който се захваща пвц – фолиото или линерът както още го наричат. Различават се два вида захващане на фолиото – при първият тип профилът защипва фолиото, а при вторият тип фолиото се захваща отстрани на профила. Предимството на втория тип е, че когато стане време за смяна на фолиото, няма нужда да махате горния профил за да смените фолиото. Също така ако басейнът е с бордов камък, няма нужда да го къртите както се налага, когато басейнът е с първият тип профил.

Фолиото пристига предварително скроено според формата на басейна. То се захваща за горния профил след което  басейнът се напълва с 10 см вода и се започва с изпъването  на фолиото по дъното. След това се изчаква басейнът да се напълни с още 30 см за да изпъне и фолиото по стените. Сега се монтират скимер,дюзи, прожектори.

Сега е моментът да се монтира  пясъчната филтърна система и да се свърже към басейна.

След като е монтиран басейна, трябва възможно най – бързо да се напълни с вода. Не го оставяйте през нощта празен, защото има опасност внезапно появил се вятър да повреди металната конструкция.

Преди да напълните басейна с вода трябва да засипете с пръст зад иззиданите стенички, защото те държат басейна. В противен случай те ще поддадат от натиска на водата.

Когато басейнът се напълни до половината с вода, може да се започне с обратния насип зад овалите на басейна. Обратният насип се прави от по – сух бетон, който образува пояс около басейна и предпазва стената на басейна да не се огъне в случай на слягане на пръстта. Хубаво е да се сложи изолация, например фибран, между стената на басейна и обратния насип. Фибранът предпазва и изолира металната стена на басейна от пръстта.

Когато се прави обратен насип е важно да се знае, че нивото на водата в басейна трябва да е винаги с 20 – 30 см по – високо от нивото на обратния насип. В противен случай ще се изкриви и повреди металната стена на басейна.

След като е направен обратният насип , монтажът на басейна е завършен.

Повече информация относно цени и други условия можете да видите на нашия сайт за басейни за вграждане.

Басейните Styropool

No Comments »


Когато си мислим за стиропора, си представяме най-често опаковъчен материал за чупливи материали. Кой би предположил, че със стиропора може да се изгради луксозен и в същото време изгоден двойноизолиран басейн? Такива са басейните Styropool, произвеждани от немската фирма D&W Pool. Принципът на изграждане на този вид басейни е следният: върху равно и гладко дъно от бетон се подреждат блокчетата Styropool, поставя се в тях хоризонтална и вертикална армировка и се пълнят с бетон. Благодарение на двойната изолация, сезонът на къпане се удължава значително при постоянно приятна температура на водата в басейна.