4 основни грешки при експлоатацията на сглобяеми басейни

No Comments »

Притежателите на сглобяеми басейни допускат често някои фатални грешки при монтажа и експлоатацията на техните сглобяеми басейни.

В тази статия ще отбележа четири основни грешки, които, ако бъдат избегнати, ще се радвате дълги години на вашия басейн.

  1. Често получавам запитвания, дали е възможно да се избегне отливането на бетонно дъно на мястото, където ще се монтира басейна. Има само един еднозначен отговор: на всяка цена трябва да се отлее бетонна плоча. В зависимост от големината на басейна, на 1 м2 се получава натиск на водата до 1,5 тона. Всяка друга основа, различна от бетона, е непредсказуема, дори и да изглежда много здрава
  2. Друга често срещана грешка е да се спестява от направата на обратен насип със земновлажен бетон зад стените на басейна. При вкопаните басейни обратният насип е задължителен. Земната маса оказва голям натиск на стените на басейна. Когато той е пълен, проблем няма. Но когато се източи водата до половината при зазимяване или когато се източи цялата вода при почистване, тогава пръстта може да повреди конструкцията, ако няма защитен пояс.
  3. Свързването на филтърната система към басейна посредством син маркуч 38 мм е друга грешка, която трябва да се избягва. Единствено на кратки разстояния или при наземни басейни за временно ползване може да се използва този маркуч. При по – дълги разстояния  между филтърната система и басейна трябва да се използва твърда PVC – тръба 50 мм или 63 мм или гъвкава  PVC – връзка. Синият маркуч оказва голямо съпротивление. При големи разстояния между филтъра и басейна мощността на помпата ще намалее значително. Пример: една помпа с мощност 5 м3/ч при тръбна разводка от твърда PVC – тръба с дължина 10 м ще загуби 0,01 bar от мощността си. При 10 м син маркуч 38 мм загубата ще е 0,16 bar.

    мека PVC - връзка

    твърда PVC - тръба

    син маркуч 38 мм

  4. Напълното източване на водата от басейна при зазимяване е погрешно, защото тогава има опасност басейнът да се повреди при силен вятър или да бъде отнесен при внезапно покачване на подпочвените води. Басейнът трябва да се източи до половината при зазимяване.

Струва ли си инвестицията в басейните на Pool expert

No Comments »

Често ми задават въпроса, дали няма опасност след някоя и друга година да корозира металната конструкция на басейните, които предлагаме.

Затова реших да опиша малко по-подробно каква антикорозионна защита има конструкцията и защо й даваме 10 – годишна гаранция против корозия.

Нашият немски бизнес партньор, фирма D&W Pool, закалява металната конструкция на басейните чрез метода горещо поцинковане. При този метод металът се потапя в разтопен цинк при температура около 450 ° C. Разтопеният цинк прониква в кристалната решетка на метала и образува поредица от цинкови пластове, които не допускат атмосферните условия да влияят на метала. Горещото поцинковане е най – ефикасният метод за защита на метали от корозия.

Другите видове защитни покрития – електролитно, лако – бояджийско, пластмасово и др. не са в състояние да осигурят толкова добра антикорозионна защита както горещото поцинковане. Те имат по-скоро декоративни функции, а не антикорозионни.

Върху горещо поцинкованата метална конструкция фирма D&W Pool нанася допълнителен полиестерен слой отвън и отвътре. Този процес е познат като дуплекс – процес. Благодарение на този допълнителен слой цинкът е защитен от влиянието на атмосферни и др. процеси. Дуплекс – защитата увеличава значително живота на поцинкованите метални повърхности.

Повече информация за горещото поцинковане можете да намерите на страниците на Българска Асоциация Поцинковане.

Басейните Styropool

No Comments »


Когато си мислим за стиропора, си представяме най-често опаковъчен материал за чупливи материали. Кой би предположил, че със стиропора може да се изгради луксозен и в същото време изгоден двойноизолиран басейн? Такива са басейните Styropool, произвеждани от немската фирма D&W Pool. Принципът на изграждане на този вид басейни е следният: върху равно и гладко дъно от бетон се подреждат блокчетата Styropool, поставя се в тях хоризонтална и вертикална армировка и се пълнят с бетон. Благодарение на двойната изолация, сезонът на къпане се удължава значително при постоянно приятна температура на водата в басейна.