Струва ли си инвестицията в басейните на Pool expert

No Comments »

Често ми задават въпроса, дали няма опасност след някоя и друга година да корозира металната конструкция на басейните, които предлагаме.

Затова реших да опиша малко по-подробно каква антикорозионна защита има конструкцията и защо й даваме 10 – годишна гаранция против корозия.

Нашият немски бизнес партньор, фирма D&W Pool, закалява металната конструкция на басейните чрез метода горещо поцинковане. При този метод металът се потапя в разтопен цинк при температура около 450 ° C. Разтопеният цинк прониква в кристалната решетка на метала и образува поредица от цинкови пластове, които не допускат атмосферните условия да влияят на метала. Горещото поцинковане е най – ефикасният метод за защита на метали от корозия.

Другите видове защитни покрития – електролитно, лако – бояджийско, пластмасово и др. не са в състояние да осигурят толкова добра антикорозионна защита както горещото поцинковане. Те имат по-скоро декоративни функции, а не антикорозионни.

Върху горещо поцинкованата метална конструкция фирма D&W Pool нанася допълнителен полиестерен слой отвън и отвътре. Този процес е познат като дуплекс – процес. Благодарение на този допълнителен слой цинкът е защитен от влиянието на атмосферни и др. процеси. Дуплекс – защитата увеличава значително живота на поцинкованите метални повърхности.

Повече информация за горещото поцинковане можете да намерите на страниците на Българска Асоциация Поцинковане.