Бромът като дезинфектант

No Comments »

Бромът притежава същите свойства на дезинфектант на водата в басейна както хлора. Дори има и някои предимства: за разлика от хлорамините, които се получават от реакцията на хлор с амоняк и които предизвикват неприятния мирис на хлор, бромамините нямат мирис и не дразнят очите.
При джакузитата, където мирисът на хлор е особено нежелан и в същото време не е възможно да се прави компромис с хигиената на водата, бромът е един добър вариант за дезинфекция на водата. Той унищожава бактерии и вируси и премахва органични замърсители чрез оксидация. При дезинфекцията на водата в джакузитата трябва да се има предвид и следното: поддържа се постоянно висока температура на водата, в резултат на което нивото на pH се покачва над допустимите стойности. Бромът е много по-издръжлив на високи стойности на pH в сравнение с хлора. Например при стойност на pH от 8.0 ефикасността на брома е все още висока – 87%, докато ако се използва хлор, неговото действие намалява до 33%. Същото важи и за водата в басейни с по-висока температура.
Бромът се добавя към водата във формата на таблетки.

Как се прави анализ на водата в басейна

No Comments »

За да бъде водата в басейна в идеално състояние, трябва да се прави анализ на нейния състав поне веднъж на седмица. Ако не се прави такъв анализ на водата последствията са влошено качество на водата, нежелано изнервяне, допълнителна работа по басейна, както и напразно изразходване на препарати, с две думи това са допълнителни разходи.

При анализа на водата се определят стойностите на ph(киселинността) и на дезинфектантите(хлор, бром, активен кислород). Стойността на ph играе ключова роля за състоянието на водата. Показателите за ph трябва да са между 7,0 и 7,4. Ако ph – стойностите са по-високи, дезинфектантите губят своята ефикасност. Например ако ph показва 7,8 вместо 7,0, действието на хлора намалява с 40%. Ако ph е по-ниско от препоръчаните стойности, има опасност от корозия на металните елементи в басейна.

Стойностите на хлор трябва да бъдат между 0,3 и 0,6 мг. Ако те са по-ниски има опасност от образуване на водорасли. Последствията са мътна и зелена вода.

Анализ на водата се прави с помощта на Pool Tester. Той се състои от две отделения. В едното се измерват стойностите на ph, в другото – на дезинфектантите( хлор).