Златни правила за енергийната ефективност на басейна

No Comments »

Много слънце, малко вятър

Местоположението на басейна много често се подценява. За да бъде един басейн колкото се може повече енергийно ефективен, трябва да са изпълнени две условия: да е изложен възможно по – дълго време на слънчевите лъчи и да е защитен от вятъра.
Ако мястото не е защитено от вятъра, басейнът може да се защити чрез стена или ограда.

Топлоизолация

Каквото е значението на покривалото за водната повърхност, такова е и значението на топлоизолацията за конструкцията на басейна – защита от загуба на топлина.
Това важи тогава, когато са изпълнени и двете условия. В противен случай тялото на басейна ще задържа топлина, но тя ще се изпарява чрез водата, ако липсва покривало и обратно.

Възможно най – малко препятствия на пътя на водата

При циркулирането на водата от басейна към филтърната система и обратно тя трябва да среща колкото може по – малко съпротивление. Затова филтърната система трябва да е възможно по – близко до басейна. При полагане на тръби трябва да се избягват острите ъгли. Вместо тях да се правят дъги.