Предимства и недостатъци на наземните басейни

No Comments »

Предимствата на наземните басейни са следните:

  • лесен монтаж, поддръжка и ремонт
  • лесен монтаж на осветление
  • животни по – трудно биха попаднали в басейна
  • по – малко ще се замърсява от листа, треви и др.
  • много добро решение за малки терени или там, където нивото на подпочвените води е твърде високо

Недостатъци:

  • ако искате да плувате сериозно, наземният басейн няма да е подходящ за вас
  • ограничения при размера на басейна
  • надземният басейн не може да е по – дълбок от 120 см
  • няма възможност да се монтира трамплин или водни атракции
  • в повечето случаи наземният басейн не съответства на стила на къщата или на терена