Отопление на басейн – варианти за затопляне на водата в басейна

No Comments »

Ако искате да ползвате басейна и в по – студено време или ако искате да удължите сезона на къпане, е добре да помислите за инсталирането  на система за отопление  на басейна.

Препоръчителната температура на водата в басейна е около 28°C. Има басейни, в които се поддържа по – ниска температура. Тези басейни се използват за активно плуване. А басейните, в които температурата на водата се поддържа  постоянно над 32°C, се използват за рехабилитация и терапия.

Важно е да се знае, че без значение каква система за затопляне на водата ще изберете, задължително трябва да си осигурите  соларно/термично покривало. Без това покривало  няма да постигнете добри резултати и ще прахосвате много топлинна енергия на вятъра.

Съществуват четири вида системи за затопляне на водата в басейна: соларни колектори или абсорбатори, електрически нагреватели,  термопомпи  тип „въздух – вода“ и топлообменници.

За да определите кой метод отговаря на Вашите нужди, е необходимо да знаете водния обем на басейна, в рамките на кои месеци от годината ще се ползва басейна и желаната температура на водата.

Изборът на система за отопление на водата в басейна зависи и от източника  на топлинна енергия, който смятате да използвате.

Термопомпата тип „въздух – вода“, електрическият нагревател и соларните абсорбатори са автономни системи, които директно са свързани към басейна.

Докато топлообменникът се нуждае от допълнителен източник на топлина, например централно парно, соларни колектори.

По – долу ще Ви покажем предимствата и недостатъците на всяка една от системите за затопляне на водата в басейна.

 

Термопомпа тип „въздух – вода“

Предимства:

 • Икономична – 80% от енергията е безплатна ( от въздуха)
 • Има модели за целогодишно ползване
 • С най – добър коефициент на полезно действие ( КПД)

 

Недостатъци:

 • Висока покупна цена

 

Електрически нагревател

Предимства:

 • Ниска покупна цена
 • Бързо затопля
 • Лесен монтаж

 

Недостатъци:

 •  Висок разход на ел.енергия
 • Монтаж само на закрито
 • Нисък коефициент на полезно действие (КПД)

 

Топлообменник

 

Предимства:

 • Достъпна цена
 • Съществуват два модела – пластинчат и тръбен топлообменник
 •  Съвместим с всички модели локално парно

 

Недостатъци:

 • Разходът зависи от вида на основния топлинен източник
 • Монтаж на закрито, в близост до  основния топлоизточник
 • Сложен монтаж

 

Соларни колектори:

Предимства:

 • Използват безплатна слънчева енергия

 

Недостатъци:

 • Необходим е топлообменник, който се свързва към централното парно

 

Соларни абсорбатори:

 

Предимства:

 • Използват безплатна слънчева енергия
 • Свързани са директно към басейна

 

Недостатъци:

 • Заемат голяма площ – минимум ? от водната площ на басейна

 

В последно време термопомпите започнаха да стават все по – популярни, благодарение на своята висока ефикасност и икономичност.

От техническа гледна точка термопомпата представлява хладилник с тази разлика, че термопомпата използва топлината за да затопля водата в басейна. Термопомпата поема топлината от въздуха и я предава на водата в басейна чрез монтиран в нея топлообменник.

Повечето термопомпи работят при минимална температура на въздуха от +5 °C. Има модели, които работят и при по – ниски температури, например минус 10 °C. Те се използват за отопление на басейни, които се използват целогодишно.

 

Какъв разход на електроенергия има термопомпата? 

Пример: Имаме басейн с вместимост 40 куб.м. Искаме да повишим градусите на водата с 10°C в продължение на 40 часа. Термопомпата, която използваме, е с отоплителна мощност 10 kW. Коефициентът на полезно действие ( КПД) на термопомпата е 4,6.

В такъв случай разходът на електроенергия на термопомпата ще е 2,2 kW. Tази стойност се получи по следния начин: 10 кW (отоплителна мощност) : 4,6 (КПД) = 2,2 кW.

В момента (02.2015 г) един киловатчас електроенергия в България е на стойност 0,13837 лв ( дневна тарифа).

Получава се следното пресмятане: 0,13837 лв. х 2,2 kW х 40 часа = 12,18 лв. За тази сума ще затоплим басейн с вместимост 40 м3 с 10°C в продължение на 40 часа.

Тази сума се получава в случай, че температурата на въздуха е 15 °C. Ако температурата е над 20 °C, КПД на термопомпата ще се увеличи и съответно разходът на ел. енергия ще падне.

 

Какво представлява Коефициентът на полезно действие или КПД?

 

КПД  представлява съотношение между топлинната енергия, която термопомпата отдава на басейна и енергията, която тя изразходва. Колкото по – голям е КПД, толкова  по – ефективна е термопомпата и толкова по – малки сметки за ел. енергия ще получавате.

Качествените термопомпи имат КПД 4 или 5, което означава, че за един изразходен киловатчас ел. енергия те отдават 4 или 5 пъти повече топлинна енергия на водата в басейна.

Важно е да се има предвид при каква температура на въздуха термопомпата постига КПД 4 или 5. Повечето производители указват КПД на термопомпите си при температура на въздуха 15 °C. Имайте го предвид това, когато сравнявате термопомпи, защото някой търговец може да ви подведе, като ви каже КПД  при температура на въздуха 24°C.

 

Избор на термопомпа

 

Както при избора на пясъчна филтърна система така и при избора на термопомпа е добре да се избере по – мощен модел за да се гарантира качествено затопляне на водата в басейна.  По – мощната термопомпа ще затопля водата по – бързо и ще постига още повече икономия на ел. енергия.

В таблицата по – долу са показани приблизителни препоръки при избора на термопомпа в зависимост от вместимостта на басейна.

 

           Вместимост на басейна kW отоплителна мощност на термопомпа
                    30 – 40 куб.м   мин. 9 кW отоплителна мощност
                      40 – 60 куб. м.   мин. 12 kW отоплителна мощност
                      50 – 80 куб.м.   мин. 16 kW отоплителна мощност

 

Когато сравнявате стойностите на термопомпи за да изберете най – подходящата, е важно да сравнявате при еднакви условия, тоест при еднаква температура на въздуха и температура на водата.

Отоплителната мощност представлява енергията, която термопомпата отдава на водата в басейна. Тази енергия зависи от температурата на въздуха, температурата на водата и от влажността на въздуха.

Другата важна стойност е КПД, за който обяснихме по – горе.

 

Колко часа на ден трябва да работи термопомпата?

Термопомпата е свързана директно с филтърната система. Когато тя работи, работи и термопомпата. За да се получи добър ефект от термопомпата, филтърната система трябва да работи поне 12 часа на ден.

Добре е да се следва следната формула: желаната температура на водата : 2 или например 28°C : 2 = 14 часа/ден.

 

Къде може да се монтира термопомпата?

 

Изборът на подходящо място за монтаж е много важен, защото термопомпата поема и отдава огромно количество въздух. Затова е задължително тя да се монтира на открито, като пред нея трябва да има поне 5 м. свободно пространство.

Термопомпата се свързва към кръговрата на водата от басейна като се монтира след филтърната система.

За да се подготви за зимата, водата от термопомпата се източва и  тя се покрива с покривало.

Качествените термопомпи притежават титанови топлообменници, които издържат без проблеми наличието на хлор, бром, озон или сол във водата.

Повече подробности за различните системи за отопление на басейна можете да получите на нашата интернет страница www.pool-expert.eu

Соларните абсорбатори – ефикасен и изгоден вариант за отоплението на басейн

No Comments »

Преди да се започне с изграждането на басейна е добре да се помисли по какъв начин ще бъде отопляван. Соларните абсорбатори представляват едно много добро решение. Те функционират по следния начин: филтрираната вода минава през нагретите от слънцето абсорбатори и директно се влива в басейна. При този директен вариант се получава много малко загуба на топлина. Целта е колкото е възможно повече вода да премине през абсорбаторите за да се затопли басейна бързо и равномерно.
Слънчевите колектори представляват по-сложна система, която се състои от два кръга. В единия кръг циркулира отопляваща течност, която посредством топлообменник отдава топлината на втори кръг, откъдето водата може вече да се ползва. Целта при слънчевите колектори е да се затопли водата в даден съдържател, откъдето може да се използва за битови нужди. Слънчевите колектори са 2 – 3 пъти по – скъпи от абсорбаторите.
Слънчевите абсорбатори се произвеждат от полипропилен, полиетилен или от етилен-пропилен-диен-мономер(EPDM). И трите материала притежават следните качества: издържат на UV – лъчи както и на препаратите от водата в басейна, температуро – и студоустойчиви.
Необходимото количество и големина на абсорбаторите зависи от положението на басейна, наличието или липсата на соларно покривало, желаната температура на водата в басейна. Разположението на абсорбаторите трябва да е южно и в близост до басейна за да се намали загубата на топлина. Могат да се монтират както на покрива така и на земята.

Необходимият брой абсорбатори за даден басейн се определя по следния начин:

Съотношението между площта на абсорбаторите и площта на басейна трябва да е минимум 50%( по-добре 75%).

Пример: Ако имате открит басейн с размери 8 х 4 = 32 кв.м. В този случай минималната площ на абсорбаторите би трябвало да е 16 кв.м, по – добре ще е ако тя е 24 кв.м.