Обратната промивка – гаранция за безпроблемната работа на филтърната система

No Comments »


За да е в състояние филтърната система да поддържа водата в басейна чиста, е необходимо периодично да се прочиства филтърното тяло като се промени посоката на водата, която минава през него. Този процес се нарича обратна промивка.
Всеки, който притежава басейн, знае колко е приятно чувството, когато водата в басейна е чиста и бистра. Затова от голямо значение за поддръжката на водата в басейна е изборът на подходяща филтърна система. Колкото по-добре изпълнява филтърната система задачата си, толкова повече мръсни частици се събират във филтърното тяло. Затова и филтъра трябва периодично да се промива.
По време на обратната промивка пясъка, с който е пълен филтъра, се размества, при което отделните пясъчни зърна се търкат едно в друго. Така попадналите там мръсни частици се отделят и водата ги поема със себе си.
Периодичната обратна промивка предотвратява влошаването качеството на водата в басейна а оттам и използването на по-голямо количество препарати за поддръжка на водата в басейна.
Препоръчително е веднъж седмично да се прави обратна промивка на филтъра и също така винаги след почистване на басейна с подочистачка.