Солната електролиза – елегантен начин за дезинфекция на водата в басейна

No Comments »

Процесът електролиза представлява разделянето на дадено химическо съединение с помощта на електрическата енергия.  Електролизният процес се извършва с малки изключения само във водна среда.  В басейна има достатъчно вода, така че съвсем спокойно може да се инсталира електролизна система към филтрацията на басейна.

Какво се получава, когато водата се подложи на електролиза? Водата се разгражда на нейните съставни части – водород и кислород. Те се отделят във формата на газове.

Когато във водата се разтвори сол, тя се подлага на електролиза вместо водата, защото компонентите на солта ( йони) реагират по – лесно.

Точно това представлява солната електролиза.  Използваната сол е познатата ни готварска сол, натриев хлорид.  Електролизата разделя натриевия хлорид на натрий и хлор. Така произведеният хлор  реагира с водата и се образува хипохлорна киселина и солна киселина.  Хипохлорната киселина служи изцяло за дезинфекция на водата в басейна. Останалата като вторичен продукт солна киселина реагира с натрия във водата и се образува отново натриев хлорид. Така се получава един кръговрат, при който подложеният на електролиза натриев хлорид се образува отново и отново.

Хипохлорната киселина или така нареченият „свободен хлор“ са идеални в осигуряването на безупречна дезинфекция на водата в басейна.  Тяхната ефективност зависи единствено от нивото на PH ( киселинността) във водата.  Киселинността трябва да е между 7 – 7,4.

От какво се състои системата за солна електролиза?

Системата е изградена от тяло, в което се намират електродите и където протича процесът електролиза и от табло за управление, което в най – простия вариант  осигурява постоянно напрежение ( 7 – 10 V).

Електродите се намират постоянно във водата и са изградени от титан. Когато търсите система за солна електролиза много е важно електродите да са самопочистващи. В силно варовита вода има вероятност на единия от електродите да се образува слой от варовик, което нарушава работата и съкращава живота на системата. Самопочистващите електроди се справят сами с варовиковите отлагания като периодично сменят полюсите си.

Предлаганите от нас системи за солна електролиза са със самопочистващи се електроди.

Системата за солна електролиза разполага с датчик поток, който следи дали има достатъчно водно налягане. Ако налягането спадне, системата спира да работи.

Също така на дисплея може да се види дали количеството сол е достатъчно и ако има нужда да се добави още.

Предимства на солната електролиза:

  • Дезинфекцията на водата се опростява
  • Няма нужда от съхранение на големи количества препарати за дезинфекция на водата
  • Използването на химикали за поддръжка на водата е сведено до минимум
  • Ако отсъствате по – дълго време, дезинфекцията на водата ви е гарантирана, защото солната електролиза работи автономно.

Солната електролиза – ефикасна поддръжка на водата в басейна

1 Comment »

На проведения в края на октомври 2009 година в Кьолн, Германия международен специализиран панаир за басейни и сауни нашият партньор от Германия фирма D&W Pool показа някои иновативни решения, едно от които искам да представя днес.
Става въпрос за един ефикасен метод за поддръжка на водата в басейна – солната електролиза. Уредът за солна електролиза работи по следния начин: добавя се сол във водата в басейна, около 4 гр. на един литър, което е девет пъти по-малко отколкото морската вода. Уредът за солна електролиза се свързва към филтърната система на басейна. Благодарение на химичния процес електролиза, солта се превръща в хлор, силен дезинфектант, който се разтваря моментално във водата и унищожава бактерии, водорасли и микроорганизми. Елиминираният от ултравиолетовите лъчи на слънцето хлор се обновява постоянно чрез уреда за солна електролиза, без да е необходимо да правите каквото и да е.