Особености при избора на подходяща пясъчна филтърна система за басейн

No Comments »

Изборът на подходяща филтърна система ви гарантира добро почистване на водата в басейна и ви намалява грижите около поддръжката на водата.

За да изберете точната филтърна система, трябва да знаете, че диаметърът на филтъра трябва да е съобразен с мощността на циркулационната помпа.  Мръсните частици трябва да имат достатъчно време за да се отложат в кварцовия пясък във филтъра, а помпата трябва да е достатъчно мощна за да изчисти пясъка от замърсителите когато се прави обратна промивка.

Също така, в зависимост от метеорологичните условия, водата в басейна трябва да се филтрира два, а понякога и повече пъти на ден. Чистотата на водата се увеличава с всяко филтриране:

1 филтриране – около 67%

2 филтрирания – около 86%

3 филтрирания – около 92%

Едва при осмото филтриране – 100%

Водата в басейна трябва да е възможно по – дълго време в движение. Ако помпата работи кратко време, върху фолиото се образуват водорасли. Също така замърсяванията по повърхността на водата, напр. листа, насекоми, се транспортират към скимера само когато помпата работи. Ако водата не е в движение по – дълго време, замърсяванията се отлагат на дъното на басейна. В резултат на това се увеличават усилията по почистване на басейна както и се увеличава количеството на използваните препарати за поддръжка на водата в басейна.

Изборът на подходяща пясъчна филтърна система зависи от големината на басейна, диаметъра на пясъчния филтър, необходимото количество кварцов пясък и мощността на помпата.

Също така от значение е дължината и диаметъра на тръбната разводка, дали ще се включват соларни абсорбатори или уред за почистване на дъното.

Вижте нашите филтърни системи, чиито параметри са съобразени с големината на съответния басейн.

По-чиста вода в басейна благодарение на AFM

No Comments »

AFM ( Активен филтърен материал) е нов вид материал, който се използва за пълнеж при пясъчните филтърни системи. В сравнение с кварцовия пясък, АFM притежава редица предимства: предотвратява появата на бактерии във филтърното тяло, така че вероятността от появата на бактерии е значително по-малка отколкото при пясъчен филтър с кварцов пясък.

Пясъчните зърна притежават неравномерна и сравнително голяма повърхност. Тази повърхност може много лесно да се замърси. Така пясъчните зърна представляват отлична предпоставка за появата на бактерии. Няколко дни след пълненето на пясъчния филтър с кварцов пясък могат да се появят бактерии. Бактериите отделят секрет, така наречения алгинат, който им позволява да се закрепят към пясъчните зърна.  Алгинатът или също познат като биофилм, слепва допълнително пясъчните зърна едно с друго. В резултат във филтъра се образуват канали, ефикасността на филтъра намалява значително, увеличава се значително употребата на препарати, които се изразходват още във филтъра преди да успеят да дезинфицират водата в самия басейн.

АФМ има много гладка повърхност, върху която практически не могат да се закрепят бактерии. АФМ предотвратява образуването на биофилм във филтъра, в резултат на което водата в басейна остава чиста и бистра.

АFM се произвежда от аморфен алуминиев силикат( зелено стъкло). Става въпрос за рециклирано стъкло, което се надробява, почиства и шлифова. Частиците стъкло биват подложени на още една важна и специална обработка, при която повърхността им се активира. Това означава, че АФМ получава висок негативен заряд,  който привлича и най-малките замърсители и ги филтрира.

Кварцовият пясък почиства чрез абсорбиране. При  абсорбирането замърсителите се поемат от повърхността на пясъка. При обратната промивка голяма част от бактериите и замърсителите се изхвърля, но все пак остава една малка част, която може да доведе до появата на бактерии във филтъра.

АFM почиства чрез адсорбиране. Това означава, че намиращите се във водата замърсители биват само привличани, но не и поемани от повърхността на АFM. При обратната промивка замърсителите се отделят значително по-лесно отколкото при кварцовия пясък.

Поради по-скъпия производствен процес цената на АFM е по-висока от тази на кварцовия пясък, но за сметка на това АФМ предлага значително по-добро качество на водата. Благодарение на АFM проблемите със замърсяването на филтъра остават в миналото.

Филтърната система – сърцето на басейна

No Comments »


Мястото, където ще се монтира филтърната система, е от голямо значение. То трябва да е добре защитено от студ, да има добро проветрение и да е лесно достъпно.

За да функционира нормално един басейн, водата в него трябва да се обръща от филтърната система по два пъти на ден. Това означава, че филтърната система трябва да работи поне по 8 – 10 часа на ден.

Пясъчният филтър се състои от тяло, което може да е изградено от изкуствен материал или от метал. Изкуственият материал не се поддава на корозия и е много по – изгоден като цена. Има и по – висококачествени филтри, които са изградени от стъклопласт. Като пълнеж във филтъра се използва кварцов пясък с размери от 0,4 до 0,8мм. В пясъка се образуват много фини канали, където се отлагат отпадъци от басейна. Така идва момент, когато трябва да се промие пясъка. За тази цел се прави обратна промивка. Колкото е по – голямо филтърното тяло толкова по – рядко се прави обратна промивка.

За да работи дълго и безпроблемно филтърната система, от решаващо значение е изборът на помпа. Както двигателят при автомобилите така и помпата се явява основен елемент за техниката в басейна. Тук с особена сила важи правилото, че който е решил да спести при избора на помпа, не постъпва правилно. Помпата изпълнява следната функция: тя засмуква замърсената вода от басейна през скимера, сифона или преливника и я транспортира към филтъра.
Добрите помпи за басейни се отличават с безшумната си работа и липсата на вибрации. Има два вида помпи: нормалнозасмукващи и самозасмукващи. Предимството на самозасмукващите помпи е в способността им да изпомпват сами водата, ако са поставени над нивото на водата. Благодарение на тази способност самозасмукващите помпи могат да изпомпват вода от басейни намиращи се до 3м по-ниско от тях. Не е необходимо да се копае шахта под нивото на водата, а е достатъчно да се избере удобно и достъпно място на повърхността на земята, където да се монтира филтърната система. Всички предлагани от нас помпи са самозасмукващи.

Нормалнозасмукващите помпи не могат да изпомпват сами водата. Те трябва да се монтират под нивото на водата за да може водата сама да тече към помпата.
Много е важно да не се допуска помпата да работи на сухо! Когато минава вода през помпата, тя я охлажда. Ако помпата работи на сухо, тя прегрява.

Електромоторът в помпата се върти с около 3000 оборота в минута. Затова, ако в него попаднат влакна или други замърсители, това може да има фатални последици за помпата. За да не се стигне дотам, в помпата има вградена кошничка, която улавя по-грубите замърсители. Тази кошничка трябва да се проверява поне веднъж седмично и евентуално да се изважда и почиства.

Помпата се управлява с помощта на вентил с шест функции:

– Филтрация – това е нормалното положение по време на работа
– Обратна промивка – при обратната промивка струята на водата се обръща отдолу нагоре, при което пясъка се промива от насъбраните в него частици
– Изплакване – след обратната промивка вътрешността на вентила се изплаква с чиста вода
– Циркулация – водата не минава през филтъра
– Източване
– Затворено

Ние разполагаме с голям избор от готови комплекти филтърни системи. Предимството се състои в това, че филтъра и помпата винаги са съобразени един с друг. Така Вие винаги ще получите подходяща филтърна система.