w
25 years
Филтърно покритие

Предлаганите от нас декоративни камъни изпълняват функцията на къщичка за филтърната система. Този вид филтърно покритие Ви спестява копането на шахта в земята, където да поставите филтърната система.

Декоративният камък е изграден от изкуствен материал, повърхността е от смлян гранит.

Филтърно покритиеФилтърно покритие
 
Филтърно покритиеФилтърно покритие