w
25 years
Филтърна система EKO

Особеното при тази филтърна система е новата помпа Badu Eco Touch, произвеждана от немската фирма Speck.

Помпата притежава три степени на работа, които се избират от табло за управление. Ниските обороти се използват напр. за работа на помпата през нощта, средните обороти - за нормална филтрация през деня, високите обороти - напр. за соларно отопление или обратна промивка.

Помпата Badu Eco Touch е способна да намали значително разходите за енергия и поддръжка в сравнение с другите помпи.

За повече информация относно помпа Badu Eco Touch погледнете в нашия блог за басейни.

Предлагаме три вида филтърни системи ЕКО:

- за басейни до 40 куб.м.

- за басейни до 80 куб.м.

- за басейни до 120 куб.м.

Филтърна система EKO
Филтърна система ЕКО